0

உங்கள் வண்டி காலியாக உள்ளது


நாங்கள் இருக்கிறோம், வாழ்கிறோம் HANUKEIIவெறுங்காலுடன் வாழ்க்கை


நாங்கள் மணலை உணர்கிறோம்


யு.எஸ். உடன் பேச விரும்புகிறீர்களா?

எங்களுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பவும்

நாங்கள் சாரத்தையும் நம்பகத்தன்மையையும் நேசிக்கிறோம் என்றாலும், டிஜிட்டல் யுகத்தில் இருப்பதை நாங்கள் நிறுத்தவில்லை, எனவே நீங்கள் எங்களை கண்டுபிடிக்க விரும்பினால், நீங்கள் இந்த வடிவத்தில் எங்களுக்கு ஒரு செய்தியை அனுப்பலாம், விரைவில் நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிப்போம்.